Climate Community Lab

Čo je Climate Community Lab?

Climate Community Lab je projekt zahájený v roku 2020 prostredníctvom EIT Climate-KIC s partnermi, zameraný na spájanie ľudí a organizácií, ktoré sú blízke činom v oblasti zmeny klimatických podmienok v strednej a východnej Európe.

Poslaním Climate Community Lab je iniciovať a koordinovať spoluprácu inovátorov v oblasti klímy z rôznych krajín s cieľom rozvíjať projekty súvisiace s bojom proti klimatickej kríze a šírením inovatívneho prístupu v regióne.

Climate Community Lab je zameraná nielen na inštitúcie a miestne samosprávy, ale je určená predovšetkým pre aktivistov, vedcov a vedúcich predstaviteľov zaoberajúcich sa otázkami súvisiacimi s globálnym otepľovaním. Podstatou a hybnou silou projektu je vytvorenie aktívnej medzinárodnej komunity kompetentných odborníkov, ale aj aktívnych podporovateľov trvalo udržateľného rozvoja.

Climate Community Lab poskytuje nástroje na vytváranie sietí a zdieľanie vedomostí s cieľom budovať budúcnosť našej planéty v súlade s myšlienkou udržateľného rozvoja. Ako platforma pre výmenu skúseností podporuje pod záštitou EIT Climate-KIC európsku sieť kontaktov medzi inštitúciami a nezávislými sociálnymi aktérmi a aktivistami.

Climate Community Lab je tiež akýmsi inkubátorom proekologických projektov, ktorý ponúka možnosť získať finančnú podporu vo forme súťaže.

Pripojte sa k medzinárodnej komunite
Climate Community Lab

Chcete vedieť viac?
Created with Sketch. Viac informácií o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About