Deep Demonstrations

Čo sú to Deep Demonstrations?

V rámci boja proti zmene podnebia vytvoril EIT Climate-KIC metódu Deep Demonstrations, ktorej cieľom je vyvolať hlboké systémové zmeny v celých mestách, regiónoch a krajinách.

Táto metóda spočíva v spolupráci s autormi výziev v oblasti klimatických zmien a na rade riešení, ktoré umožňujú rozsiahle zmeny na danom mieste. Systémové inovácie ponúkame ako službu. Deep Demonstrations sú príkladmi skutočných zmien, vďaka ktorým čelíme klimatickej kríze v Európe.

Naším poslaním je spôsobiť hlboké zmeny systému. Metódu „Deep Demonstrations“ ponúkame ako inovatívny nástroj na boj proti klimatickej kríze v Európe.

Zrýchlenie systémových zmien vďaka inováciám je možné, keď spolu s autormi klimatických výziev vyvinieme množstvo riešení, ktoré umožnia rozsiahle zmeny na danom mieste.

Nami vyvinutá metóda Deep Demonstrations predpokladá vytvorenie portfólia inovatívnych riešení, ktoré implementované v celých mestách, regiónoch a krajinách ovplyvnia súčasne veľa oblastí. Je založená na identifikácii ambícií a zámerov zaviesť zmeny, mapovaní systémov, vytváraní portfólia riešení, sensemakingu a orchestrácii implementácie vyvinutých riešení. Systémové inovácie ponúkame ako službu.

Hlboké demonštrácie sú príkladmi skutočných zmien, vďaka ktorým čelíme klimatickej kríze v Európe.

Deep Demonstrations sme navrhli tak, aby uspokojili rastúci dopyt po implementácii systémových inovácií. Náš inovačný model využíva množstvo aktivít, vrátane vzdelávania, technologických inovácií, zapojenia občanov, politiky, financií, na dosiahnutie rýchlej dekarbonizácie prostredníctvom prístupu založeného na ekonomike trvalo udržateľného rozvoja.

Svet potrebuje inšpiráciu a dôkazy o tom, že je možné rýchlo a rozsiahlo zmeniť celé ekosystémy smerom k ekonomike s nulovými emisiami.

Naše projekty Deep Demonstrations sú skutočným dôkazom toho, že také zmeny sú možné.

Vyzývame mestá, regióny a celé krajiny, aby spoločne navrhovali zmeny vo veľkom meradle!

DEEP DEMONSTRATIONS STORIES

Deep Demonstrations content hub

Zistite viac o každom z našich ôsmich projektov Deep Demonstration.

Chcete vedieť viac?
Created with Sketch. Viac informácií o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About