Zmeňte s nami Európu!

Sme európska znalostná a inovačná komunita, ktorá pracuje na budovaní budúcnosti s nulovými emisiami uhlíka pre Európu

EIT Climate-KIC je najväčšia európska organizácia zaoberajúca sa bojom proti zmene podnebia prostredníctvom inovácií. Na základe systémového prístupu spája organizácia najambicióznejšie európske záujmové skupiny v oblasti klímy medzi mestami, regiónmi a dokonca aj celými krajinami.

Udržanie nárastu globálnej teploty pod 2°C si vyžaduje bezprecedentné zmeny: novú sociálnu dynamiku, spôsoby podnikania, kapitálové toky, tvorbu politiky, ekonomické modely a nové spôsoby života. Žiadna organizácia nedokáže sama vyriešiť problém zmeny podnebia.

Veríme, že iba spoločné akcie a transformácie celých systémov môžu zastaviť rýchlo postupujúcu zmenu podnebia. Preto už mnoho rokov vytvárame celoeurópske spoločenstvo partnerov, rôznych organizácií a inštitúcií, ktorých spája spoločná myšlienka vývoja systémových opatrení na prechod na hospodárstvo s nulovými emisiami. Združujeme veľké a malé podniky, výskumné inštitúcie a univerzity, obce a ďalšie verejné orgány, startupy, študentov a iné subjekty.

EIT Climate-KIC bol založený v roku 2010 a je financovaný z Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Agentúra so sídlom v Amsterdame pôsobí v 39 krajinách a pobočky v 13 z nich.

Zmeňte s nami Európu!

Partneri

EIT Climate-KIC je spoločenstvo viac ako 450 partnerov, ktorí spolupracujú na prechode na hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka. Ide o univerzity, vedecké inštitúcie, úrady, podniky, mestá, mimovládne organizácie, startupy a mnoho ďalších.

Chcete vedieť viac?
Created with Sketch. Viac informácií o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About