Partneri

EIT Climate-KIC je spoločenstvo viac ako 450 partnerov, ktorí spolupracujú na prechode na hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka.

Ide o univerzity, vedecké inštitúcie, úrady, podniky, mestá, mimovládne organizácie, startupy a mnoho ďalších. Climate-KIC podporuje a organizuje inovácie v oblasti ľudského dopadu na životné prostredie, ale sú to naši partneri, ktorí tieto inovácie oživujú.

Neustále rozširujeme našu rastúcu komunitu, aby sme rozšírili rozsah aktivít na ochranu klímy. Naša sieť partnerov zahŕňa najambicióznejších lídrov zmien, najdynamickejšie spoločnosti a vynikajúce vedecké inštitúcie v regióne.

Pripoj sa k nám!

Staňte sa partnerom EIT Climate-KIC a pridajte sa k najväčšej komunite inovátorov v oblasti klímy v Európe. Zistite, ako môžete s nami spolupracovať na navrhovaní a vývoji inovácií alebo implementácii miestnych inovačných programov podporovaných Európskym inovačným a technologickým inštitútom.

Partnerom ponúkame podporu vo forme grantov a vytvárania konzorcií pre výskum a inovácie, ako aj vecnú podporu (napr. výzvy na predkladanie návrhov v rámci H2020). Spolupracujeme tiež s trustovými fondmi, nadáciami, samosprávami a podnikmi, aby sme poskytli celý rad riešení, ktoré reagujú na skutočné výzvy a inovačné potreby. Ako partner môžete:

  • získať inšpiráciu od našich lídrov zmien
  • získať financovanie a podporu pre výskumné a inovačné projekty
  • premeniť nápady na opatrenia pre ekonomiku s nulovými emisiami uhlíka
  • rozšíriť sieť aktivít pre trvalo udržateľný rozvoj
  • byť súčasťou medzinárodného spoločenstva pracujúceho na boji proti zmene podnebia.

Chcete vedieť viac?
Created with Sketch. Viac informácií o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About